2eeditie Kennedymars Winterswijk – Arnhem zeer geslaagd.
-
Moe maar voldaan kunnen de meeste deelnemers en ook het LWOG-comité en de vele medewerkers terugzien op een geslaagd wandelevenement. Het weer werkte fantastisch mee. Er was weinig wind, het bleef droog en het werd nergens glad ondanks de enkele graden vorst `s nachts.
-
Enkele “lichtkogels” golden als startschot en alras trok er een lint van + 240 wandelaars door Winterswijk. Sommigen wachtten nog even en maakte zo gebruik van de mogelijkheid tot 24.00 u temogen starten. Ten opzichte van vorige jaar kon men nu ook “vrij”wandelen door het volgen van de routebeschrijving en de bepijling terwijl men ook voor het “in groep” wandelen kon kiezen. Deze formule blijkt goed aan te slaan, hoewel het compact in groep blijven lopen steeds moeilijk haalbaar lijkt. Graag krijgen we van “groepslopers” reacties over hun ervaringen op dit punt.
-
Buiten deze wijzigingen hadden we n.a.v. vorig jaar ons best gedaan verbeteringen door te voeren. Zo was er bij alle wagenrusten een mobiel toilet, was de WR Abdijlaan in een loods ondergebracht, was de binnenrust bij de Posbank beter van opzet en hadden we een pendeldienst naar station Arnhem.
-
De eerste wandelaars stonden rond 12.00 u. voor de deur bij Ciko`66, het lange lint van Winterswijk was immens uitgerekt, de laatste deelnemers arriveerden rond 17.30 u. Het is absoluut niet de opzet van deze Kennedymars een wedstrijd te maken, in tegendeel, de organisatie werd door deze snelle finishers even overvallen. In de drukte waren de herinneringsplaatjes “Winterswijk 2”zoek geraakt, dus de eersten die daarvoor in aanmerking kwamen hadden pech. Later waren ze weer terecht.
-
Dat we weer een hele ploeg medewerkers (40) op de been hadden was fantastisch. De meesten werkten nu voor de 2e keer mee en zo hopen we door ervaring een steeds beter geoliede organisatie op te bouwen. Een groot aantal werkte dag- en nacht bv. als groepsbegeleider, in de verzorging, als chauffeur, EHBO-er, fotograaf of voor controle- en registratie. `s Ochtends vroeg meldde zich mensen met nieuwe energie om de verzorging, bar en later de pendeldienst te bemannen. We zijn blij dat zij zich willen inzetten voor dit evenement en willen hen hier nu nogmaals extra voor bedanken.
-
Dit geldt ook voor onze sponsoren. Zij stelden auto`s met brandstof, technische- en andere faciliteiten en nog veel meer ter beschikking om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen hun, en vooral de hoofdsponsor die de hele tocht persoonlijk meewerkte, daar hartelijk voor bedanken.
-
Evenals vorige jaar was ook RTV Gelderland present. Op de radio werd een reportage over het “pijlen” op de vrijdagmiddag uitgezonden. Zaterdag was er in “Gelderland Nieuws” een item over de tocht waarin 3 Gelderse deelnemers worden geïnterviewd. klik hier Ook was de lokale radio Slingeland FM (Winterswijk) bij start in Winterswijk aanwezig.
-
Tenslotte willen we iedereen feliciteren met het uitlopen van de 80 of 40 km. We hopen dat iedereen tevreden is en we zijn er zeker van dat er door individuele wandelaars grenzen zijn verlegd. Wij als organisatie hopen dat ook te doen door er volgend jaar in het 3e weekeinde van februari weer iets moois van te kunnen maken.
-
Tot dan !
LWOG
Wim Freriks
Wim van Cappelle
Frits Majoor

                                                                                                                   Onze startlocatie per 2013

Onze Sponsoren 

 

        Rode Kruis Amersfoort

Onze binnen locatie's

          Onze start locatie

Olde-molle2

          Caferust Varsseveld

      Grote rust halverwege

Laatste binnenrust

Ciko'66

                Finish lokatie

Onze herinneringen

Pinsmore 

               Pins&More

Button-kampioen

       Button kampioen