LWOG-medewerkersmiddag op de IJsselhoeve

 

Natuurlijk kan dit niet maar als deze middag tegelijk zou zijn gevallen met onze Kennedymars dan hadden de wandelaars  op de IJsseldijk  zich afgevraagd wat ze even verderop voor `n vreemde geluiden hoorden. Geschreeuw, gejuich,  kreten, welgemeende aanmoedigingen, en zelfs schoten, alles hoorde je er door elkaar. Maar wij waren dat dus, schietend of enthousiast levend-tafelvoetbal

spelend.

 

Voorafgaand aan dit spelspektakel werd er onder het genot van een kop koffie of thee een kort welkomstwoordje gesproken door Wim Freriks. Hij gaf aan dat we er een gezellige middag van wilde maken om zo elkaar eens anders te leren kennen dan als LWOG-medewerker.

 

Daarna werd gelukkig niet alleen levend-tafelvoetbal gespeeld, want dat zou wel een erg grote aanslag op ieders conditie teweeg brengen, maar waren er ook andere uitdagingen. Zoals in groepsverband aan touwtjes trekkend geconcentreerd blokken stapelen, met grote houten puzzelstukken een rechthoek leggen of samen je buigen over een moeilijk cijferspel. En dan was er ook nog de schietbaan. Met pijl en boog of luchtbuks mocht ieder zijn trefzekerheid beproeven. Vol overgave werd de roos gezocht en zowaar zo nu en dan ook nog geraakt door een trotse schutter.

Ja even hoorde ik het idee rondzingen dat deze activiteit als vast onderdeel van onze Kennedymars

een leuk extraatje zou kunnen zijn.

 

We hadden volop geluk met het mooie zonnetje maar het werd langzaamaan tijd het activiteitenterrein te verruilen voor de behaaglijkheid van de IJsselhoeve. Na een welverdiend drankje werd even later het Lopend Buffet aangekondigd. Dat lopen betrof maar een klein stukje dus voor even waren we niet van de LWOG maar de KWOG. En iedereen leek dat prima te vinden. Het uitgebreide buffet viel goed in de smaak en in een gezellige sfeer werd gegeten en onderling heen en weer gepraat. En tot slot kon je met een goed gevulde maag nog voor de laatste ronde langs de ijscokar om daarna na een afrondende koffie of thee weer huiswaarts te gaan.

 

Wij als comité zijn blij dat er een goede opkomst was deze middag en dat we dit eens konden aanbieden als blijk van waardering voor jullie (jarenlange) inzet voor onze Kennedymars Winterswijk-

Arnhem. Ons eerste jubileum was al ruim voorbij maar het is er dan toch van gekomen gelukkig.

 

Tot slot: om nog eens terug te kijken op deze middag kun je de foto`s bekijken in ons foto-album op de website.

 

 


 Deelnemersreglement

Winterswijk-Arnhem & Borken-Arnhem

Artikel 1
Door inschrijving en deelname verklaart elke deelnemer met bepalingen en voorschriften van dit reglement op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden.

Artikel 2
Elke deelnemer draagt de wettelijke verplicht ID met zich mee. Voor Borken (D) naar Winterswijk is dat een ID kaart of Paspoort. Voor Winterswijk Arnhem is een geldig Nederlands rijbewijs ook al voldoende.

Artikel 3
De deelnemer loopt op eigen verantwoording en risico. De organisatie en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens, na of als gevolg van ontstane ongevallen, ziekten, overlijden, schade, vermissing, of diefstal van kleding en goederen. Evenmin voor eventuele nadelige gevolgen van afgelasting van het evenement als gevolg van calamiteiten, extreme weersomstandigheden of anderszins.

Artikel 4
Deelnemen aan de ´Kennedymars Winterswijk-Arnhem houdt in 80 km wandelen binnen de 19 uur vanaf de gezamenlijke starttijd op vrijdag 23:00 uur. Op zaterdag erna om 18.00 uur sluit het finishbureau. Men dient zich voor de Kennedymars voor 23:00 uur op het startbureau te melden, laatkomers en niet melders worden uitgesloten van deelname.

Artikel 5
Deelnemen aan de Long Distance Walking Borken-Arnhem houd in dat men de 110km wandelt binnen de door de organisatie vast gestelde tijdslimiet van 24 uur. Start op vrijdag 18:00 uur. Op zaterdag erna om 18.00 uur sluit het finishbureau. Men dient zich voor de Long Distance Walking voor 17:30 uur op het startbureau te melden, laatkomers en niet melders worden uitgesloten van deelname.

Artikel 6
Alleen marcheren en wandelen is toegestaan, d.w.z. dat er steeds één voet in contact is met de grond. Iedere andere manier van voortbewegen leidt tot diskwalificatie. De organisatie bepaald op de rustlocaties het moment dat er verder gewandeld mag worden.

Artikel 7
Voor deelname aan de Kennedymars Winterswijk-Arnhem en de Long Distance Borken-Arnhem dient men vooraf in te schrijven en de inschtijfgelden te hebben voldaan. Heeft men vooraf niet betaald dan kan men niet meer deelnemen aan één van genoemde marsen. Op de startbureau te Doetinchem kan men uitsluitend inschrijven voor de 40km naar finish te Arnhem.

Artikel 8
De minimumleeftijd voor deelname aan de Kennedymars is 16 jaar. Voor deelname Long Distance Walking (110km) is de minimumleeftijd 18 jaar.  Aan de overige afstanden is geen minimum leeftijdsgrens verbonden.

Artikel 9
De deelnemers zijn verplicht vanaf de start tot wagenrust in Keppel  reflecterende kleding (hesje) goed zichtbaar te dragen. Indien hier niet aan wordt voldaan kan men door de marsleiding van deelname worden uitgesloten.

Artikel 10
De deelnemers moeten zich houden aan het met pijlen aangegeven traject.

Artikel 11
Alle geldende verkeersregels moeten worden opgevolgd. De deelnemers moeten in principe op trottoirs of voetpad lopen. Zijn die niet aanwezig, dan op fietspaden en zo die niet aanwezig zijn, dan moet men volgens de geldende verkeersregels aan de meest veilige kant van de openbare weg uiterst links of rechts lopen. Verkeerslichten en aanwijzingen van de politie en medewerkers LWOG moeten worden opgevolgd.

Artikel 12
Het is de deelnemers niet toegestaan:
- Op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid.
- Huisdieren mee te voeren.
- Tijdens de mars overmatig alcoholische dranken te gebruiken.
- Drugs te gebruiken.
- Tijdens de nachtelijke uren (23.30 uur t/m 06.00 uur) geluidsoverlast te veroorzaken:
- Nordic Walking te beoefenen.
Overtreders krijgen één waarschuwing en bij herhaling kan uitsluiting door de organisatie volgen.

Artikel 13
Een medisch advies voor deelname wordt aangeraden. Een geneeskundige verklaring wordt bij inschrijving niet verlangd.

Artikel 14   
De door de organisatie aangewezen functionarissen (EHBO-ers en marleiding) hebben het recht verdere deelneming met klem te ontraden. Deelnemers die kennelijk ernstig onder invloed van alcoholische drank of drugs verkeren worden door de marsleiding gediskwalificeerd en het startbewijs wordt ingenomen.

Artikel 15
In geval de deelnemer Winterswijk-Arnhem of Borken-Arnhem voortijdig beëindigt, dient men het startbewijs aan een medewerker van de organisatie af te geven. Dit geldt ook voor hen die de 40 km afstand  lopen.

Artikel 16
Deelnemers die eerder of later dan de aangegeven tijd op een post komen hebben op dat moment geen recht op verzorging ter plekke. Zij moeten voor verzorging wachten tot de post regulier open gaat of zonder verzorging verder gaan.

Artikel 17
Deelnemers die te verachterlopen op het minimum schema waardoor ze niet meer tijdig kunnen finishen krijgen een waarschuwing om meer spoed te maken. Lukt dat niet dan worden  ze van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 18
De LWOG organisator van dit evenement is aangesloten bij de KWBN en hanteert derhalve  de KWBN regels en richtlijnen. In alle gevallen waarin het KWBN reglement en of dit reglement niet voorziet beslist het bestuurvan LWOG

Lange afstand Wandelen Oost Gelderland

 

Ons nieuwe comitélid
Introductie Frits Majoor
Een aantal jaren geleden heb ik het plezier ontdekt van het wandelen. Al snel werden de wandeltochten langer en werd aan georganiseerde wandeltochten, LAW’s, IML’s en vierdaagsen deelgenomen. Betrokkenheid tot het wandelgebeuren werd steeds groter. Voor de eerste Kennedymars Winterswijk – Arnhem werden mijn vriendin en ik gevraagd te helpen als vrijwilliger in de nachtelijke begeleiding van de wandelaars. Fantastische ervaring. Hier hebben we ook gezien hoeveel achter de schermen voor de wandelaars werd en is gedaan. Het organiserend comité en een hele groep enthousiaste vrijwilligers heeft er heel veel aan gedaan om deze eerste wandeling goed op de kaart te zetten. Dat is ze gelukt.
Najaar 2010 ben ik gevraagd het comité te versterken. Helemaal geen ervaring hierin maar door de opvang en door het enthousiasme van Wim Freriks en Wim Cappelle leer je heel snel. Uiteindelijk hoop ik heel veel voor jullie te kunnen betekenen bij deze Kennedymars Winterwijk – Arnhem.
Frits Majoor.

 

Bert bedankt !!
 
Het is niet anders. De samenstelling van ons comité waarmee we in januari 2009 begonnen verandert.
Bert Dieckmann, één van de mede-oprichters van de LWOG dus, is genoodzaakt vanwege gezondheidsredenen
zijn activiteiten voor de LWOG op een lager pitje te zetten. Het betekent dat hij geen lid meer is van ons
comité. We zullen hem missen als trouwe bezoeker van onze vaste vergaderingen en bij de voorbereidingen
van de 2e editie. We zijn wel blij dat Bert als medewerker beschikbaar blijft in het weekeinde van onze tocht.
Binnenkort hopen we bekend te maken wie Bert`s plaats in het LWOG-comité gaat overnemen.
Voor nu rest ons Bert hartelijk te danken voor wat hij voor de LWOG heeft betekent en hem veel sterkte te
wensen met zijn gezondheid en al het andere dat voor hem van belang is,
 
Wim van Cappelle
Wim Freriks
 

Comité LWOG Lange afstand Wandelen Oost Gelderland.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

E-mail

 

 

Wim van Cappelle
   Paletstraat 7
6813 DZ Arnhem
tel: 026-4422585

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

wimvan183x201

 

Frits Majoor
   mob: 06 53298888 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wim Freriks
   Zuilenesstraat 12
7101 BC Winterswijk
   mob: 06 51668828

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

foto-lln-3_50

 

LWOG
   Paletstraat 7
6813 DZ Arnhem
giro rek: 0721126
   IBAN: NL75INGB0000721126
BIC: INGBNL2A

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

logolwog_211

 

Webmaster LWOG

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoring LWOG

De LWOG is in januari 2009 als comité opgericht met als doel het Lange Afstand Wandelen in Oost Gelderland te bevorderen. De leden hebben ieder ruime ervaring met het Lange Afstand Wandelen en weten waaraan een goede organisatie te herkennen is.

Als eerste konkrete stap is vanaf de oprichting begonnen met voorbereidingen van een Kennedymars van Winterswijk naar Arnhem in februari 2010.

Aansluiting bij De Gelderse Wandelsportbond en het officieel aanmelden van de tocht voor

publicatie in het Landelijk Wandelprogramma van de KNBLO/NWB heeft inmiddels plaatsgevonden.

De tocht

De tocht Winterswijk – Arnhem is voor sommigen nog bekend, tot 2002 werd deze jaarlijks gehouden. De opzet is nu anders omdat hij als Kennedymars gelopen kan worden (80 km) maar ook is het mogelijk alleen het eerste (nacht)deel tot Doetinchem te lopen of alleen het 2e (dag)deel van Doetinchem tot Arnhem, ieder 40 km.

De route is een aaneenschakeling van weggetjes en paden door fraaie landschappen van de Achterhoek, de IJsselvallei en de Zuid-Oost Veluwezoom.

Kennedymarsen

In Nederland worden per jaar + 25 Kennedymarsen georganiseerd. De marsen vinden hun oorsprong in een uitspraak van de voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy: “De Amerikanen zijn zo slap dat ze geen vijftig mijl (80 km) in twintig uur kunnen wandelen”. Een aantal Kennedymarsen in Nederland hebben al een jarenlange traditie, ze zijn landelijk bekend en trekken duizenden deelnemers. In Gelderland was tot nu nog geen Kennedymars. Er is een speciaal prestatiesysteem en in 2008 werd de eerste wandelaar gehuldigd die 100 x een Kennedymars op zijn naam had staan. Het is vanzelfsprekend dat alleen goed geoefende wandelaars in staat zijn 80 km binnen20 uur af te leggen.

Organisatie en wat nodig is

Een goede organisatie is van groot belang. Veiligheid, aantrekkelijkheid, juistheid en gezelligheid spelen een grote rol en moeten zoveel als mogelijk gegarandeerd kunnen worden.

De inzet van de comitéleden en het benodigd aantal vrijwilligers (+ 25) zullen daar aan bij

dienen te dragen. Daarnaast zijn we blij dat we de medewerking krijgen van 3 accommodaties ten behoeve van start, rust en finish.

Financieel willen we de organisatie hoofdzakelijk bekostigen met de te ontvangen inschrijfgelden en niet afhankelijk zijn van één of enkele financierders.

We beseffen ons echter dat het starten van een dergelijk evenement gepaard gaat met eenmalige startkosten. Hiervoor willen we een bedrag van minimaal 1500 euro aan startkapitaal bijeenbrengen door te zoeken naar sponsors die ons een warm hart toedragen en graag hun bedrijfsnaam onder de aandacht brengen van onze deelnemers, wandelaars en andere betrokkenen en geïnteresseerden in Winterswijk - Arnhem.

.

Verwachtingen en toekomst

We gaan uit bij de opzet van de organisatie van een deelnemersaantal van + 100 deelnemers.

Door middel van voorinschrijving proberen we de organisatie flexibel aan te passen.

We willen de tocht jaarlijks herhalen en groeien naar een evenement dat van betekenis is in de regio. Binnen enkele jaren hopen we ook de Long Distance Walkers (boven 105 km) te mogen begroeten door uitbreiding van parcours en organisatie.

Mocht u ons willen steunen en belangstelling hebben in sponsoring dan zijn we graag bereid u nader

te informeren over de verschillende mogelijkheden die we te bieden hebben.

 

Info LWOG

logolwog_211Eerste informatie Kennedymars Winterswijk Arnhem.
-
Een drietal wandelaars uit Gelderland kwam op het idee een lange afstandswandeling in Oost Gelderland te willen organiseren. In het verleden was er de tocht Winterswijk-Arnhem en al snel ontstond het plan om deze tocht nieuw leven in te blazen maar dan wel in een andere vorm.
-
Nu wordt er gekozen voor een afstand van 80 km. totaal zodat de tocht als Kennedymars geldt.
Het is ook mogelijk 40 km te lopen tot of vanaf Doetinchem. Het eerste (nacht)deel wordt in groepsverband afgelegd (+ 6 km p/u), na de rust is de route gepijld en kan men in eigen tempo lopen.
-
Er is een geheel nieuw parkoers uitgezet dat zoveel mogelijk over rustige verharde en goed begaanbare onverharde wegen en paden loopt.
Het laatste traject gaat via de zuid-oost Veluwe.Via de Posbank en Rozendaal komt men bij de finishlokatie in Arnhem noord oost.
-
De tocht vindt plaats in het 3e weekeinde van februari  (19 -20 feb 2010) en is daarmee de 1e Kennedymars van het jaar.
-
De LWOG is aangesloten bij de Gelderse Wandelsport Bond en de tocht is opgenomen in het programma van de sectie Lange Afstanden.
-
Wij hopen u te mogen begroeten als deelnemer.
-
LWOG
Wim Freriks
Wim van Cappelle
Bert Dieckmann

                                                                                                                   Onze startlocatie per 2013

Onze Sponsoren 

 

        Rode Kruis Amersfoort

Onze binnen locatie's

          Onze start locatie

Olde-molle2

          Caferust Varsseveld

      Grote rust halverwege

Laatste binnenrust

Ciko'66

                Finish lokatie

Onze herinneringen

Pinsmore 

               Pins&More

Button-kampioen

       Button kampioen